Cilji predšolske vzgoje (4. člen Zakona o vrtcih)

  • razvijanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih, razvijati solidarnost, sočutje, pomoč
  • razvijati sposobnost za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupini
  • razvijati sposobnost za prepoznavanje čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja
  • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije
  • razvijanje neodvisnega mišljenja
  • spodbujanje jezikovnega razvoja – govora
  • spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja
  • spodbujanje gibalnih spretnosti in sposobnosti
  • posredovanje znanj različnih področij znanosti iz vsakodnevnega življenja
  • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje

Vizija Vrtca Žužemberk

Vsestranski duševni in telesni razvoj predšolskih otrok v sodelovanju s starši.

Trdna vzgoja v varnem in zdravem okolju.

Ugled vrtca v povezavi s strokovno rastjo kolektiva ter z zaupanjem staršev.

Cilji Vrtca Žužemberk za šolsko leto 2023/24 – prednostne naloge

Napredek otroka gre po korakih, ki se jih ne da prehitevati. Otrok razvija svoje potenciale v zanj dobro pripravljenem okolju.

V našem vrtcu smo si za šolsko leto 2023/24 zastavili naslednje prednostne naloge:

 Skrb za razvoj govornega aparata
 Gibanje in učenje v naravi in iz narave – GOZDNI VRTEC

 Medgeneracijsko sodelovanje – vključevanje starejših v življenje vrtca
 Lastna prednostna naloga oddelka

Iz preteklih let bomo nadaljevali:
 Odgovorno in skrbno z naravo
 Prosta igra otrok kot priložnost za spodbujanje ustvarjalnosti in sodelovanja ter izhodišče za opazovanje in spremljanje napredka otrok
 NTC učenje – spodbujanje učnih potencialov otrok preko gibalnih in miselnih dejavnosti
 Od črte do črke – razvijanje predopismenjevalnih spretnosti
 Spodbujanje govornega razvoja otrok
 Formativno spremljanje

(Skupno 1.821 obiskov, današnjih obiskov 1)